In- and Outside Bonding and Communication

 

Naar meer winst : financieel en relationeel

 

Op een interactieve wijze oefenen we in constructieve communicatie. aan de hand van onderstaande modellen. U en uw medewerkers groeien  in pro-aktieve en constructieve communicatie. U creëert oplossingen en maakt authentieke verbindingen.


Axenroos van Nand Cuvelier.
Tien verschillende posities in communicatie en relatie. Leiden en volgen. Zorgen en ontvangen. Zich tonen en verwelkomen. Lossen en houden. Aanvallen en weerstaan.


Bejegeningscirkel van Nand Cuvelier.
Vier kwadranten : vier menselijke vermogens. Zelfexpressie, beïnvloeding, erkenning en toegankelijkheid. Waarnemen, voelen, denken en handelen.


Interactiecirkel van Nand Cuvelier.
Vier kwadranten : vier menselijke attitudes. Zelfexpressie, beïnvloeding, erkenning en toegankelijkheid.

Axioma’s van Paul Watzlawick.
Vijf richtlijnen in communicatie. Men kan niet niet communiceren. Iedere communicatie bezit een inhouds- en relatie-aspect. De aard van een betrekking is afhankelijk van de interpretatie van de interacties tussen de communicerende personen. Mensen communiceren verbaal en lichamelijk. Communicatie tussen mensen is symmetrisch of complementair, afhankelijk of de relatie gebaseerd is op gelijkheid of verschil.

 

Kernkwadrantenmodel van Ofman.

Vier eigenschappen. Kernkwaliteit, valkuil, uitdaging en ergernis.

<<--- terug

 

 

Naar meer winst : financieel en relationeel

 

design: Wellspring
© Frank Polders